Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Kandydaci do rad nadzorczych

Kandydaci do rad nadzorczych rekomendowani przez Polski Instytut Dyrektorów

(przed nazwiskiem znajduje się data wpisania na listę)

 

 

31.12.2015 Waldemar Majek

02.12.2014 Joanna Bednarek

02.12.2014 Ewa Sobińska

18.12.2006 Wiktor Askanas, aktualizacja, 23.11.2012

06.12.2011 Piotr Augustyniak

02.10.2013 Agnieszka Baklarz

13.11.2017 Dominik Biegaj

21.11.2007 Zbigniew Błaszczyk, aktualizacja, 06.08.2012

29.03.2007 Paweł Brukszo

06.02.2014 Krzysztof Burnos

29.03.2007 Aleksander Chłopecki

12.03.2009 Elżbieta Chrzan

29.03.2007 Janusz Czarzasty

18.05.2017 Tomasz Damzyn

29.03.2007 Bogusław Dąbrowski

05.05.2008 Wiesław Dębski

22.05.2012 Paweł Dłużniewski

30.09.2011 Piotr Dziewulski

15.09.2017 Janusz Fiszer

18.12.2006 Krzysztof Grabowski, aktualizacja, wrzesień 2015

29.03.2007 Maciej Grelowski

22.03.2013 Anna Hejka

18.12.2006 Ewa Jakubczyk-Cały, aktualizacja, 16.01.2013

19.04.2012 Krzysztof Jedlak

13.11.2017 Agnieszka Kalandyk

04.12.2008 Eryk Karski

18.12.2006 Stefan Kawalec, aktualizacja, 16.05.2013

19.04.2012 Włodzimierz Kiciński

06.05.2010 Artur Kluczny

29.03.2007 Marek Komorowski

16.03.2012 Iwona Kossmann

04.12.2008 Jerzy Kowalczyk

18.12.2006 Jerzy Krok

02.07.2013 Mik Kuczkiewicz

16.03.2012 Marek Kujawa

06.05.2010 Radosław Kwaśnicki

18.12.2006 Antoni Leonik

29.03.2007 Jan Lisowski

08.12.2006 Jan Luberadzki, aktualizacja, 23.11.2012

18.12.2006 Andrzej Lubowski

17.01.2012 Róża Milic - Czerniak

16.01.2013 Barbara Misterska - Dragan

05.05.2008 Martin Miszerak

10.07.2013 Marcin Murawski

28.09.2009 Urszula Pałaszek

19.04.2012 Maria Pasło-Wiśniewska

29.03.2007 Ryszard Pessel

06.12.2011 Jacek Plewa

29.03.2007 Tadeusz Popielas

11.07.2014 Igor Postuła

16.01.2013 Sylwia Puzynowska

05.05.2008 Grzegorz Romanowski

29.03.2007 Wiesław Rozłucki

21.11.2007 Piotr Rybicki aktualizacja 15.05.2015 r

18.12.2006 Adam Sawicki

02.10.2013 Piotr Staszkiewicz

15.03.2013 Dariusz Stolarczyk

11.04.2011 Krzysztof Szwedowski

18.12.2006 Andrzej Tabor

15.01.2013 Mariusz Warych

21.12.2007 Włodzimierz Wąsowski

04.12.2008 Mariola Więckowska

29.03.2007 Andrzej Wielowieyski

29.03.2007 Andrzej Wiśniewski

18.12.2006 Paweł Wojciechowski

29.03.2007 Marek Żytniewski