Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Najbliższe wydarzenia


O Polskim Instytucie Dyrektorów

Tradycja Polskiego Instytutu Dyrektorów sięga lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy
dr Krzysztof Lis zainicjował Forum Corporate Governance. Od maja 2005 r. PID działa jako fundacja, zawiązana przez instytucje i osobistości rynku giełdowego.