Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Najbliższe wydarzenia


O Polskim Instytucie Dyrektorów

Tradycja Polskiego Instytutu Dyrektorów sięga lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy
dr Krzysztof Lis zainicjował Forum Corporate Governance. Od maja 2005 r. PID działa jako fundacja, zawiązana przez instytucje i osobistości rynku giełdowego. Polski Instytut Dyrektorów aspiruje do roli zaplecza intelektualnego polskiego rynku giełdowego, a w związku z tym:
  • wydaje kwartalnik "Przegląd Corporate Governance", jedyne w Polsce pismo specjalistyczne poświęcone tej problematyce;
  • kontynuuje historyczny już cykl konferencji CORPORATE GOVERNANCE, zapoczątkowany w 1999 roku;
  • organizuje codwutygodniowe, otwarte dla rynku seminaria na tematy powiązane z corporate governance
  • zajmuje stanowiska na istotne dla rynku, często kontrowersyjne tematy
  • doradza spółkom w stosowaniu zasad corporate governance (ładu korporacyjnego)