Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Korpus PID

Lista kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych

 

Polski Instytut Dyrektorów rekomenduje inwestorom kandydatury do rad nadzorczych specjalistów spełniających wysokie wymagania profesjonalizmu i wyrażających zainteresowanie pracą w radach. Polski Instytut Dyrektorów stwierdza, że osoby umieszczone na Liście kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych dysponują wysokimi, sprawdzonymi i udokumentowanymi kwalifikacjami, cieszą się zaufaniem rynku i reprezentują nieposzlakowaną postawę. Z Listy korzystają od lat inwestorzy krajowi i międzynarodowi, branżowi i finansowi. Podmiotom zainteresowanym powołaniem do rady nadzorczej osób rekomendowanych przez PID zaleca się nawiązywanie kontaktów bezpośrednio z kandydatami.

 

Lista kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych


Regulamin listy kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczychAnkieta dla kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych

 

Kontakt: korpus@pid.org.pl