Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Konferencje z cyklu Corporate Governance

Konferencje z cyklu Corporate Governance organizowane przez Polski Instytut Dyrektorów są kontynuacją cyklu spotkań przygotowywanych przez Instytut Rozwoju Biznesu w ramach Forum - Corporate Governance już od 1999 roku.

Forum Corporate Governance zainicjowaliśmy pod koniec 1998 roku wspólnie z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych, Polską Radą Biznesu. Był to początek publicznej dyskusji o polskim modelu właścicielskiej kontroli nad funkcjonowaniem spółek. Do współpracy dołączyły także: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Narodowy Bank Polski oraz instytucje międzynarodowe – Bank Światowy i OECD.

Konferencje organizowane w ramach Forum zawsze były ważnym wydarzeniem. To na tych spotkaniach powstały, były dyskutowane i nabrały ostatecznego kształtu "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku". Doświadczenie pokazuje, iż taki sposób pracy zapewnia żywą i szeroką dyskusję, możliwość zaprezentowania argumentów przez różne środowiska i w końcu osiąganie konsensusu na temat ważnych spraw dla polskiego rynku kapitałowego.

 

 

 • CORPORATE GOVERNANCE XLIV: Czy polska gospodarka zdoła wybić się na posiadanie narodowych czempionów? Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 30 listopada 2010
 • CORPORATE GOVERNANCE XLIII: Aktywność inwestorów instytucjonalnych na polskim rynku. Ramy prawne. Praktyka, Giełda Papierów Wartościowych, 28 września 2010
 • CORPORATE GOVERNANCE XLII: Komitet Audytu, Giełda Papierów Wartościowych, 25 marca 2010
 • CORPORATE GOVERNANCE XLI: Prywatyzacja 2010, Konferencja ku pamięci dr. Krzysztofa Lisa, Giełda Papierów Wartościowych, 26 stycznia 2010
 • CORPORATE GOVERNANCE XL: Spółka w obliczu kryzysu, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 17 kwietnia 2009
 • CORPORATE GOVERNANCE XXXIX: Rada nadzorcza w procesie oceny i samooceny. Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 8 października 2008. Partner konferencji: Hay Group
 • CORPORATE GOVERNANCE XXXVIII: Nadużycia: niewidzialny wróg sukcesu, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 10 czerwca 2008. Partner konferencji: Deloitte
 • CORPORATE GOVERNANCE XXXVII: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych (Directors & Officers, D&O), Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 9 kwietnia 2008
 • CORPORATE GOVERNANCE XXXVI: Wynagrodzenia menedżerów – aspekty ekonomiczne, prawne i podatkowe. Spółki Godne Zaufania 2007 – IV edycja ratingu. Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 28 czerwca 2007.* Ogłoszenie wyników III edycji ratingu (2006) nastąpiło w maju 2006 podczas konferencji niższej rangi, współorganizowanej przez PID z miesięcznikiem „Forbes” n.t. wcześniejszych edycji ratingu zob. CG XXII i CG XVIII.
 • CORPORATE GOVERNANCE XXXV: Współczesna rada nadzorcza. Nowe wyzwania, nowe zadania, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 16 V 2007, Partner konferencji: Deloitte
 • CORPORATE GOVERNANCE XXXIV: Listed on WSE: ład korporacyjny 2007, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 5 III 2007.Partner konferencji: Giełda Papierów Wartościowych.
 • CORPORATE GOVERNANCE XXXIII: Bezpieczny rynek giełdowy. Między regulacjami i nadzorem a autoregulacjami i dobrą praktyką, Warszawa, hotel Gromada, 15 XII 2006.
 • CORPORATE GOVERNANCE XXXII: Wkład banków w corporate governance. Nadzór wierzycielski: banki a efektywność spółek kapitałowych, Warszawa, Narodowy Bank Polski, 14 XI 2006.Partner konferencji: Narodowy Bank Polski.
 • CORPORATE GOVERNANCE XXXI: Zarządzanie ryzykiem w biznesie, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 11 X 2006.Partner konferencji: Ernst & Young.
 • CORPORATE GOVERNANCE XXX: Przestępczość korporacyjna. Zapobieganie i wykrywanie. Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 7 VI 2006, Partner konferencji: Deloitte.
 • CORPORATE GOVERNANCE XXIX: Internet w spółce akcyjnej, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 12 IV 2006.
 • CORPORATE GOVERNANCE XXVIII: Rola i miejsce audytu w corporate governance. Nowe zadania i odpowiedzialność w zakresie sprawozdawczości, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 30 III 2006.Partner konferencji: Ernst & Young.
 • CORPORATE GOVERNANCE XXVII: Raport roczny. Jaki? Dla kogo?, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 2 III 2006
 • CORPORATE GOVERNANCE XXVI: Ład korporacyjny w Polsce w ocenie Banku Światowego. Prezentacja „The Report on the Observance of Standard and Codes”, Konferencja poświęcona pamięci Krzysztofa A. Lisa.Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 14 XII 2005.
 • CORPORATE GOVERNANCE XXV: Rola i miejsce audytu w corporate governance, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 7 XII 2005.Partner konferencji: Ernst & Young.
 • CORPORATE GOVERNANCE XXIV: Rola niezależnych członków rad nadzorczych, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 22 XI 2005.Partner konferencji: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.
 • CORPORATE GOVERNANCE XXIII: Porządek korporacyjny w przedsiębiorstwach publicznych. Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 29 IX 2005.Partner konferencji: Ministerstwo Skarbu Państwa.
 • CORPORATE GOVERNANCE XXII: Nowe regulacje na rynku kapitałowym. Wręczenie nagród Spółka Godna Zaufania 2005, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 14 IX 2005
 • CORPORATE GOVERNANCE XXI: Kontrakty menedżerskie – korzyści, ograniczenia, warunki stosowania, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 7 VI 2005
 • CORPORATE GOVERNANCE XX: Etyka w działaniu inwestorów instytucjonalnych, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 13 IV 2005.
 • CORPORATE GOVERNANCE XIX: Ład korporacyjny w praktyce – metody, techniki i wzorce, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 2 – 3 III 2005
 • CORPORATE GOVERNANCE XVIII: Dobre praktyki korporacyjne w Polsce. Wręczenie nagród Spółka Godna Zaufania 2004.*, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 17 XI 2004.* Była to ostatnia konferencja z udziałem dr. Krzysztofa Lisa, inicjatora cyklu konferencji CORPORATE GOVERNANCE, zmarłego tragicznie w styczniu 2005 roku.
 • CORPORATE GOVERNANCE XVII: Przegląd zmian w prawie korporacyjnym, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 15 – 16 IX 2004.
 • CORPORATE GOVERNANCE XVI: Ład korporacyjny w praktyce. Metody, techniki i wzorce, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 30 – 31 III 2004.
 • CORPORATE GOVERNANCE XV: Agenda 2010 – Perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, Corporate Governance Implementation – Experience of Poland, Europe and United States.Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 27 – 28 I 2004.
 • CORPORATE GOVERNANCE XIV: Przegląd prawa korporacyjnego w Polsce, Serock, 18 – 19 IX 2003.
 • CORPORATE GOVERNANCE XIII: Jak oceniać ład korporacyjny? Polski Instytut Dyrektorów. Misja i program działania, Serock, 12 – 13 VI 2003.
 • CORPORATE GOVERNANCE XII: Jak wprowadzać ład korporacyjny w spółce?, Warszawa, Giełda Papierów Wartosciowych, 26 – 27 III 2003.
 • CORPORATE GOVERNANCE XI: Implementacja zasad dobrych praktyk. Jak przygotować spółke do wysokich standardów corporate governance? Serock, 29 – 30 X 2002.
 • CORPORATE GOVERNANCE X: Kierunki nowelizacji Kodeksu spółek handlowych i ustaw okołokodeksowych, Serock, 18 – 19 IX 2002.
 • CORPORATE GOVERNANCE IX: Ład korporacyjny – rozwiązania instytucjonalne, First meeting of Institutes of Directors from Central and Eastern Europe.Serock, 13 – 14 VI 2002.
 • CORPORATE GOVERNANCE VIII: Zasady dobrych praktyk w pracy zarządu, Serock, 17 – 18 IV 2002.
 • CORPORATE GOVERNANCE VII: Rady nadzorcze i ich rola w kreowaniu ładu korporacyjnego, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 29 – 30 XI 2001
 • CORPORATE GOVERNANCE VI: Kodeks spółek handlowych po roku. Standardy dobrych praktyk walnych zgromadzeń, Serock, 18 – 19 IX 2001.
 • CORPORATE GOVERNANCE V: Ład korporacyjny. Walne zgromadzenie. Standardy dobrej praktyki, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 24 – 25 V 2001.
 • IV konferencja CORPORATE GOVERNANCE: Praktyczne konsekwencje nowego prawa o spółkach, Serock, 18 – 20 IX 2000.
 • III konferencja CORPORATE GOVERNANCE: Międzynarodowe standardy w praktyce. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD. Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, 30 V 2000.
 • II konferencja, jako FORUM CORPORATE GOVERNANCE, „Nowe prawo o spółkach”, Warszawa 2 – 3 III 2000.
 • I konferencja, jako FORUM CORPORATE GOVERNANCE, "Sprawowanie władzy w korporacji", Serock 8 – 9 I 1999
Więcej o konferencjach, począwszy od CORPORATE GOVERNANCE XXXI, w cokwartalnej „Kronice” ogłaszanej w „Przeglądzie Corporate Governance” począwszy od nr 4/8/2006