Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Seminaria PID w 2010 r.

 • 14 grudnia 2010: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie "Agenda Warsaw City 2010 – i co dalej?". Paneliści:
  • Igor Chalupec, twórca Agendy, obecnie partner i prezes ICENTIS Capital i ICENTIS Corporate Solutions,
  • mec. Krzysztof Głogowski, Kancelaria Prawna Krzysztofa Głogowskiego,
  • min. Krzysztof Walenczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
 • 7 grudnia 2010: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie "Jak krzewić odporność korporacji na nadużycia i korupcję?". Paneliści:
  • Bartosz Jura, Deloitte
  • dr Hubert Janiszewski, Deutsche Bank
  • Sebastian Mikosz, menedżer
  • Adam Ruciński, BTFG Group
  • Jacek Wojciechowicz, PID
 • 16 listopada 2010: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie "O należyty udział kobiet w radach nadzorczych". Paneliści:
  • Monika Kaczorek, partner Mazars
  • Krzysztof Nowakowski, managing director Korn / Ferry Intl
  • dr Arkadiusz Radwan, prezes Instytutu Allerhanda
  • Agata Rowińska, PZU, członek rad nadzorczych
 • 14 października 2010: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie "Sponsoring sportu przez korporacje. Sztuka redagowania umów o sponsoring". Paneliści:
  • dyr. Jacek Bochenek, Deloitte, współautor raportu „Finansowa Ekstraklasa”
  • Jakub Bojanowski, partner Deloitte
  • Janusz Kowalski, członek zarządu agencji marketingu sportowego Proton Relations
  • dyr. Dariusz Matuszak, szef komunikacji korporacyjnej Polkomtel SA (sponsora siatkówki)
  • dr Bogusław Sosnowski, b. prezes Widzewa
 • 7 września 2010: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie "Corporate governance in Europe with special references to the United Kingdom, Nordic Countries and Poland". Paneliści:
  • Juan Álvarez-Vijande Garcia, prezydent Instituto de Consejeros-Administradores (Madryt)
  • dr Wiesław Rozłucki, przewodniczący Rady Programowej PID
  • Miles Templeman, prezydent Institute of Directors (Londyn)
  • Olli V. Virtanen, sekretarz generalny Hallitusammattilaiset Ry (The Finnish Association of Professional Board Members, Helsinki)
 • 22 czerwca 2010: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie "Raportowanie informacji poufnych – regulacje i życie". Paneliści:
  • dyr. Agnieszka Gontarek, Giełda Papierów Wartościowych,
  • dyr. Marcin Pachucki, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
  • adw. Radosław Skiba, kancelaria Kwaśnicki, Wróbel i Partnerzy
 • 8 czerwca 2010: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie "Family governance. Zarządzanie, nadzór i sukcesja w firmach rodzinnych". Paneliści:
  • prof. Andrzej J. Blikle, A.Blikle i Inicjatywa Firm Rodzinnych
  • Monika Kaczorek, wiceprezes i partner Mazars Audyt
  • dr Jacek Lipiec, SGH i Inicjatywa Firm Rodzinnych
 • 25 maja 2010: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie "Zaufany doradca. Powinności i odpowiedzialność". Paneliści:
  • Mark Forkun, PID i Trusted Advisers Group
  • Andrzej Kinast, PID i Trusted Advisers Group
  • Jerzy Zdrzałka, menedżer i doradca gospodarczy
 • 11 maja 2010: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie "Odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki zależnej". Paneliści:
  • mec. Karol Kuch, PKN Orlen
  • mec. Bartosz Krassowski, kancelaria Krassowski
  • mec. Agnieszka Michalska, kancelaria Krassowski
 • 20 kwietnia 2010: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie "Złota akcja, złote weto – szlachetny kruszec czy miraż?". Paneliści:
  • dr Witold Jurcewicz, Kancelaria White&Case,
  • dr Joanna Karman, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
  • dr Maciej Mataczyński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Jacek Socha, PricewaterhouseCoopers
 • 23 marca 2010: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie "Czy mnożyć regulacje wynagrodzeń menedżerów (a jeżeli tak, to dlaczego nie)? Brukselskie inicjatywy, polskie realia". Paneliści:
  • mec. Waldemar Gujski, Kancelaria Gujski Zdebiak
  • dr Hubert Janiszewski, Deutsche Bank, członek komitetów wynagrodzeń
  • Maciej Leśny, przewodniczący RN BRE Bank
  • Andrzej Maciejewski, SpencerStuart
 • 9 marca 2010: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie "Perspektywy rozwoju private equity i venture capital na polskim rynku". Paneliści:
  • Piotr Ćwik, Krajowy Fundusz Kapitałowy
  • Oliver Murphy, Deloitte
  • Maciej Kowalczyk, Enterprise Investors
  • Beata Stelmach, MCI
 • 16 lutego 2010: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie "Spory grupowe - novum na polskim rynku". Paneliści:
  • mec. Witold Daniłowicz, Kancelaria White&Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Współnicy
  • mec. Arkadiusz Korzeniewski, Kancelaria White&Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Współnicy
  • mec. Marcin Studniarek, Kancelaria White&Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Współnicy
 • 2 lutego 2010: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie "Zasady wynagradzania rad nadzorczych". Paneliści:
  • prof. Aleksander Chłopecki, Uniwersytet warszawski
  • Bogusław (Bogdan) Dąbrowski, Hay Group
  • Matthew Tebeau, Heidrick & Struggles
 • 19 stycznia 2010: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie "Bezpieczeństwo współczesnej korporacji. Procedury. Środki techniczne. Audyty". Paneliści:
  • Michał Rapacki, prezes Business Security Agency
  • Tomasz Mostowski, wiceprezes Business Security Agency
 • 5 stycznia 2010: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie "Spółka publiczna w upadłości". Paneliści:
  • mec. Maria Jasińska, Kancelaria JMG Jasińska
  • mec. Konrad Konarski, Baker & McKenzie
  • sędzia Marcin Krawczyk, przewodniczący X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych SR dla m. st. Warszawy
  • syndyk licencjonowany Maciej Roch Pietrzak, dziekan Krajowej Izby Syndyków