Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Seminaria i spotkania PID w 2007 r.

 

 • 18 grudnia 2007: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie
  "Złota akcja”. Paneliści:
  • dr Maciej Mataczyński, UAM oraz
  • Igor Chalupec, b. prezes PKN Orlen
  • mec. Konrad Konarski, kancelaria Baker&McKenzie
  • Jacek Socha, wiceprezes PricewaterhouseCoopers Polska
 • 10 grudnia 2007: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Krakowie
  "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych (Directors & Officers, D&O)”. Paneliści:
  • Zofia Gostkiewicz, Allianz Polska TU
  • Andrzej S. Nartowski, Polski Instytut Dyrektorów
 • 5 grudnia 2007: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Łodzi
  "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (2008)”. Paneliści:
  • Andrzej S. Nartowski, Polski Instytut Dyrektorów
  • Wojciech Grabiński, członek zarządu d. Infogiełdy S.A.
 • 4 grudnia 2007: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie
  "IT Governance”. Paneliści:
  • Borys Stokalski, Infovide Matrix
  • Nipun Gupta, British Telecom
  • Marek Trznadel, Netia
  • mec. Marek Rosiński, Baker & McKenzie
 • 20 listopada 2007: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie
  "Dream Team. Jakie kompetencje powinny być reprezentowane we współczesnej radzie nadzorczej?”. Paneliści:
  • Marta Kowalska-Marrodan, Egon Zehnder International
  • Tomasz Bańkowski, Pioneer Pekao PTE
  • Matthew Tebeau, Ray & Berndtson
 • 6 listopada 2007: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie
  "Ochrona konkurencji na rynku fuzji i przejęć”. Paneliści:
  • prof. Anna Fornalczyk, COMPER
  • Jacek Chwedoruk, Rothschild
  • mec. Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Salans
  • Piotr Szczepiórkowski, Commercial Union PTE
 • 29 pażdziernika 2007: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Katowicach.
  Wykład prof. Wojciecha Popiołka "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW" (2008).
 • 23 pażdziernika 2007: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie
  "Zadania niezależnych członków rady w obliczu planów przejęcia, podziału lub fuzji nadzorowanej spółki". Paneliści:
  • Igor Chalupec
  • Wiesław Rozłucki, PID
  • Andrzej Wróblewski, NYWIG
 • 22 pażdziernika 2007: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Krakowie
  "Walne zgromadzenie w świetle Dyrektywy 36/2007/WE w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym". Paneliści:
  • Olga Lipińska-Długosz, Korporacja Gospodarcza Efekt
  • Krzysztof Oplustil, Uniwersytet Jagielloński
 • 9 pażdziernika 2007: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie
  "Walne zgromadzenie w świetle Dyrektywy 36/2007/WE w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym". Paneliści:
  • Ryszard Czerniawski, PID (kancelaria Wardyński i Wspólnicy)
  • Krzysztof Grabowski, PID (Komisja Nadzoru Finansowego)
  • Dariusz Grębosz, PKN Orlen
 • 25 września 2007: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie
  "Zarządzanie ryzykiem gospodarczym w procesie zarządzania strategicznego". Paneliści:
  • Rafał Rudnicki, Polrisk
  • Aneta Wojtuń, Deloitte
 • 17 września 2007: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Krakowie.
  Wykład prof. Andrzeja Szumańskiego "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW" (2008).
 • 11 września 2007: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie
  "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW" (2008). Paneliści:
  • Beata Jarosz, Giełda Papierów Wartościowych
  • Wiesław Rozłucki, Polski Instytut Dyrektorów
 • 10 września 2007: seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w Katowicach. Paneliści:
  • Grażyna Nelip, Spółka Doradztwa Podatkowego GRNB - Partner
  • Zbigniew Błaszczyk, Spółka Doradztwa Podatkowego GRNB - Partner
  • Piotr Rybicki, Strategie Rachunkowość Finanse
 • 26 czerwca 2007: wizyta u Marka Kondrata (V. Vinifera)
 • 5 czerwca 2007: Seminarium
  “Corporate governance a podatki”. Paneliści:
  • Jacek Socha, PricewaterhouseCoopers
  • Katarzyna Czarnecka – Żochowska, PwC
  • Rafał Dróbka, PwC
  • Marcin Sidelnik, PwC
 • 22 maja 2007: Seminarium
  “Sukcesja przywództwa w spółce”. Paneliści:
  • Izabela Koładkiewicz, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
  • Marta Kowalska – Marrodan, Egon Zehnder International
  • Jacek Socha, PricewaterhouseCoopers
 • 8 maja 2007: Seminarium
  „Wywiad i szpiegostwo gospodarcze w walce konkurencyjnej. Zabezpieczenie korporacji przed zagrożeniami”. Paneliści:
  • Jan W. Luberadzki, PID
  • Marek Ciecierski i Krzysztof Krysztofowicz, Europejskie Centrum Badań Strategicznych i Studiów Wyspecjalizowanych
 • 24 kwietnia 2007: Seminarium
  „Oceny rad nadzorczych przez zarządy spółek giełdowych”. Paneliści:
  • Matthew Tebeau, Ray & Berndtson
  • Jerzy Zdrzałka, JW Construction
  • Janusz Czarzasty, MTS CETO
 • 10 kwietnia 2007: Seminarium
  “Rola internetu podczas walnego zgromadzenia spółki publicznej”. Paneliści:
  • Tomasz Lis, WSE InfoEngine oraz członkowie Grupy Roboczej PID „Internet w spółce, spółka w internecie”.
  • „Prawne i pozaprawne skutki rezygnacji członka rady nadzorczej”. Paneliści:
 • 27 marca 2007: Seminarium
  • Tomasz Siemiątkowski, Ministerstwo Skarbu Państwa
  • prof. Aleksander Chłopecki, Uniwersytet Warszawski (PZU)
  • Maciej Mataczyński, Uniwersytet Adama Mickiewicza (PKN Orlen)
  • Michał Szymański, PTE Commercial Union
  • Andrzej S. Nartowski, PID
 • 13 marca 2007: Seminarium
  „Rachunkowość umiarkowanie kreatywna (w granicach prawa)". Paneliści:
  • Ewa Jakubczyk – Cały, PKF Consult
  • Mirosław Kośmider, Pro Audit
  • Zbigniew J. Staszak, HDI Samopomoc
  • Włodzimierz Wąsowski, Lufthansa Systems Poland
 • 27 lutego 2007: Spotkanie z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich
 • 13 lutego 2007: Seminarium
  „Whistleblowing”. Paneliści:
  • Wiesław Rozłucki, PID
  • prof. Aleksander Chłopecki, Uniwersytet Warszawski
  • Raimondo Eggink, PKN Orlen
  • Krzysztof Grabowski, Komisja Nadzoru Finansowego
  • Wojciech Rogowski, Narodowy Bank Polski
  • Tomasz Siemiątkowski., Ministerstwo Skarbu Państwa
  • Andrzej S. Nartowski, PID
 • 23 stycznia 2007: Spotkanie z dr. Stanisławem Kluzą, przewodniczącym Komisji nadzoru Finansowego
 • 9 stycznia 2007: Spotkanie z dr. Jarosławem Pietrasem, b. sekretarzem stanu w MinFin, byłym szefem UKIE