Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Rada Programowa

dr Wiesław Rozłucki


Ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH, 1970. Doktor geografii ekonomicznej, 1977. Stypendysta British Council w London School of Economics 1979-80.

W latach 1990-91 był doradcą Ministra Finansów, a następnie dyrektorem departamentu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

W latach 1991-2006 Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (1994 -2006). Członek Rady Wykonawczej Europejskiej Federacji Giełd FESE oraz Komitetu Roboczego Światowej Federacji Giełd WFE (1994-2006).

Przewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (2011-2015) , członek i Prezes Rady Nadzorczej GPW (2013–2016).

Obecnie Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz członek powołanego w 2001 r. Komitetu Dobrych Praktyk.

Członek i przewodniczący rad nadzorczych spółek publicznych: Bank BPH , IMS, Cardif, XTPL.

Doradca banku inwestycyjnego Rothschild&Co .

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim L’Ordre National du Merite.

 

 

Igor Chalupec


Pan Igor Chalupec (1966) -  menadżer, przedsiębiorca. Obecnie (od 2013 roku) jest Prezesem Zarządu RUCH SA, jednego z największych dystrybutorów prasy, operatora sieci sprzedaży detalicznej i dostawcy usług logistycznych w Polsce. Pan Igor Chalupec jest również właścicielem ICENTIS Capital Sp. z o.o. i Solum Verbum Sp. z o.o.

W latach 2008 - 2014 Pan Igor Chalupec był Partnerem Zarządzającym w ICENTIS Corporate Solutions, korporacyjnym butiku finansowym specjalizującym się w M&A i transakcjach doradczych.

W latach 2004 - 2007 był Prezesem Zarządu PKN ORLEN SA, największej firmy paliwowej i petrochemicznej w Europie Centralnej.

W latach 2003 - 2004 Pan Igor Chalupec zajmował stanowisko Wiceministra Finansów i Wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Członka Financial Services Committee w Brukseli. Był odpowiedzialny za przebieg rozmów akcesyjnych w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej w imieniu Ministerstwa Finansów.

W latach 1995 - 2003 był Wiceprezesem Zarządu Banku Pekao SA, drugiego co do wielkości banku w Polsce. Był odpowiedzialny m.in. za bankowość korporacyjną i inwestycyjną. Pan Igor Chalupec aktywnie uczestniczył w odbudowie rynku kapitałowego w Polsce po okresie transformacji ustrojowej w 1989r. Był założycielem i Dyrektorem największego domu maklerskiego w Polsce CDM Pekao SA w latach 1991–1995. Pan Igor Chalupec był też wieloletnim członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (1995-2003).

Pan Igor Chalupec jest obecnie członkiem Rad Nadzorczych w: Banku Handlowym SA (Citigroup) (2009-obecnie), Budimex SA (Ferrovial Agroman Group) (2007-obecnie). Pan Igor Chalupec jest również członkiem Polskiej Rady Biznesu, Członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, Członkiem Rady Programowej Executive Club, Członkiem Rady Fundacji Instytutu Spraw Publicznych.

Pan Igor Chalupec piastuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz Fundatora i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego prowadzącego prywatną szkołę i przedszkole w Warszawie.

Pan Igor Chalupec jest współautorem książki  „Rosja, ropa, polityka, czyli o największej inwestycji PKN ORLEN”.

Pan Igor Chalupec jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym m. in. Nagrody im. Lesława A. Pagi, Nagrody WEKTOR, Nagrody HERMES, Nagrody pisma Manager. Został odznaczony przez Prezydenta Polski brązowym medalem za osiągnięcia publiczne.

 

 

Jacek Chwedoruk, Prezes Zarządu Rothschild Polska i jeden z Dyrektorów Zarządzających Rothschild & Co odpowiedzialnych za region Europy Środkowo-Wschodniej.


Z Rothschild & Co jest związany od 1992 roku. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej w Polsce i w regionie CEE uzyskane w licznych procesach prywatyzacyjnych, transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach rynku kapitałowego. Jacek Chwedoruk ukończył Wydział Handlu Zagranicznego na SGPiS w Warszawie. Po studiach pracował za granicą, najpierw w Dresdner Bank w Niemczech a później w dziale finansowym Universidad EAFIT i Banco Cafetero w Kolumbii. W roku 1988 wrócił do Polski i zaczął pracować jako Project Manager w pierwszej polsko-brytyjskiej spółce joint-venture. W 1990 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Finansów, a następnie jako dyrektor Departamentu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, gdzie brał udział w tworzeniu podstaw prawnych procesów prywatyzacji. Koordynował prywatyzację pierwszych polskich przedsiębiorstw, w tym przygotowanie oferty publicznej „pierwszej piątki". W 1992 roku uzyskał licencję brokera giełdowego. Jest członkiem i jednym z założycieli Polskiego Instytutu Dyrektorów.

 

 

Jur GruszczyńskiJur Gruszczyński, prawnik.


Zajmuje się prawem nieruchomości i projektami infrastrukturalnymi, a w szczególności transportem, energetyką i partnerstwem publiczno-prywatnym. Doradzał przy pierwszych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce. Kierował zespołami prawników w szeregu najpoważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Jur Gruszczyński jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest także autorem wielu artykułów prasowych. Jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie finansowania projektów przez IFLR1000 na rok 2006/7. W dziedzinie bankowości i finansów rekomendowany przez Legal 500 w 2006 r. oraz European Legal Experts w 2007 r. Jur Gruszczyński został także wyróżniony przez Legal 500 w roku 2005 i 2006 oraz European Legal Experts 2007 w dziedzinie energetyki i finansowania projektów. Wyróżniony także przez International Financial Law Review (IFLR 1000) za 2007/8 r. w dziedzinie finansowania projektów.

 

 

Stefan Kawalec, Prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. (od 2008 r.), Członek Rady Nadzorczej Echo Investment S.A (od 2015 r.).


Był m. in.: wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (2010-2015), członkiem Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A (2010-2012), Członkiem Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. (2004-2005), Prezesem Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. (1993-1994), Członkiem Rady Nadzorczej Stoczni Gdańskiej S.A. (1990-1991), a także członkiem rad nadzorczych spółek zależnych w grupach PZU i Aviva.

W latach 2003-2006 był Dyrektorem Zarządzającym ds. Strategii Grupy PZU. W 2002-2003 był członkiem kierownictwa grupy ubezpieczeniowej Aviva (dawniej Commercial Union) w Polsce. W latach 1994-2002 pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (od 2001 r. w ramach Citigroup) jako Szef Zespołu Doradców Zarządu i Szef Strategii. W latach 1989 – 1994 pracował w Ministerstwie Finansów jako Dyrektor Generalny i główny doradca ekonomiczny Wicepremiera i Ministra Finansów, a następnie jako Podsekretarz Stanu. Miał istotny wkład w przygotowanie i wdrożenie planu stabilizacji i transformacji polskiej gospodarki (“Plan Balcerowicza” – 1989-1990). Kierował restrukturyzacją i prywatyzacją banków państwowych, a w szczególności przygotowaniem i wdrożeniem innowacyjnego programu restrukturyzacji złych długów wraz z ustawą o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (1991-1994). Był wielokrotnie konsultantem Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz rządowych i komercyjnych instytucji w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej w sprawach transformacji gospodarki i reform systemu finansowego.

Opublikował m. in.:

- „Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016 (wspólnie z Ernestem Pytlarczykiem),
- „Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne”, Capital Strategy i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Warszawa 2015 (wspólnie z Katarzyną Błażuk i Maciejem Kurkiem).

 

Krzysztof Stupnicki, Wiceprezes Zarządu MCI Management Sp. z o.o.


Wiceprezes Zarządu MCI Management Sp.z o.o. Członek Rady Nadzorczej BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. W latach 2015-2016  Członek Zarządu i Prezes BEST TFI S.A.

W latach 2002-2014 pracował w Grupie AIG w Polsce, w pionie inwestycji najpierw jako Regionalny Dyrektor Amplico ds. Inwestycji w Polsce i na Nowych Rynkach, potem jako Regionalny Dyrektor ds. Inwestycji w Europie Środkowej. Od 2003r. pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Amplico TFI S.A. (obecnie Metlife TFI). W latach 1996-2002 pracował w Grupie ING na stanowiskach kierowniczych. Był prezesem Zarządu ING Investment Management (Polska) S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, spółki córki ING Investment Management (Polska) S. A. Był także członkiem Rady Nadzorczej PTE Nationale-Nederlanden i ING Financial Services. Wcześniej pracował w Credit Suisse First Boston, Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Przekształceń Własnościowych oraz Instytucie Gospodarki Światowej (SGH) w Warszawie.

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (dyplom z wyróżnieniem). Wcześniej studiował ekonomię na Cornell University w USA. Ukończył General Management Program CEDEP/INSEAD w Fontainebleau we Francji.