Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Rada Fundatorów

Przewodniczący Rady Fundatorów – dr Wiesław Rozłucki

 

Fundatorzy instytucjonalni Fundacji Polski Instytut Dyrektorów:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Fundacja – Centrum Prywatyzacji

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”

Fundatorzy prywatni Fundacji Polski Instytut Dyrektorów:

prof. Wiktor Askanas, Henryka Bochniarz, Jacek Chwedoruk, Maciej Grelowski, Jur Gruszczyński, Ewa Jakubczyk - Cały, Michael Kuczkiewicz, Andrzej S. Nartowski, Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiesław Rozłucki, Jacek Siwicki, Jacek Socha, Andrzej Sołdek, prof. Stanisław Sołtysiński, prof. Henryk Sterniczuk, Krzysztof Stupnicki, Matthew Tebeau, Maria Wiśniewska, prof. Marek Wierzbowski