Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Aktualne wydanie "Przeglądu Corporate Governance"

W numerze 4 (36) 2013, m.in.:

  • Rewident do spraw szczególnych: rozczarowania i oczekiwania.
  • Aktywność rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW - widziana z perspektywy ich członków.
  • Praktyczne aspekty obliczania terminów związanych z walnym zgromadzeniem spółki publicznej.
  • Ścisłe oddzielenie nadzoru od zarządzania w polskiej spółce akcyjnej - mit czy normatywna rzeczywistość?
  • Wybrane problemy i paradoksy rozwoju prawa rynku kapitałowego w Polsce.
  • The future of corporate governance. Key views from key people.
  • Złóżoność relacji pomiędzy organami spółdzielni mieskaniowej - teoria i praktyka
  • Do Lawyers Belong in the Boardroom as Non-executive Directors?

Spis treści