Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Uczestnicy instytucjonalni

JAK i PO CO zostać Uczestnikiem Instytucjonalnym?

 

Uczestnictwo jest otwarte dla instytucji zainteresowanych rynkiem kapitałowym.
Roczna opłata członkowska (10 000 zł) daje między innymi:

  • gwarancję bezpłatnego udziału pięciorga przedstawicieli Uczestnika lub jego podmiotów zależnych w seminariach i konferencjach PID o wybranych zagadnieniach corporate governance (przy wysokiej frekwencji udział gości z zewnątrz bywa ograniczany),
  • bezpłatny udział trojga przedstawicieli Uczestnika lub jego podmiotów zależnych w zamkniętych konsultacjach i spotkaniach klubowych z wybitnymi osobistościami rynku,
  • 50% zniżki w opłatach za udział dowolnej liczby przedstawicieli Uczestnika lub jego podmiotów zależnych w otwartych konferencjach konsultacjach i warsztatach Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów,
  • preferencyjne warunki cenowe na warsztaty i konsultacje Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów organizowane na zlecenie uczestnika, także w jego siedzibie.

Deklaracja uczestnika instytucjonalnego

Deklaracje rozpatruje Zarząd PID.

Kontakt: pid@pid.org.pl.