Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Uczestnicy indywidualni

JAK i PO CO zostać Uczestnikiem Indywidualnym?

 

Zgromadzenie Uczestników FORUM CORPORATE GOVERNANCE Polskiego Instytutu Dyrektorów jest otwarte dla specjalistów rynku kapitałowego. Roczna opłata członkowska (1 000 zł) daje między innymi:

  • gwarancję bezpłatnego udziału w seminariach i konferencjach PID o wybranych zagadnieniach corporate governance (przy wysokiej frekwencji udział gości z zewnątrz bywa ograniczany),
  • bezpłatny udział w zamkniętych konsultacjach i spotkaniach klubowych z wybitnymi osobistościami rynku,
  • 50% zniżki w opłatach za udział w otwartych konsultacjach i warsztatach Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów,
  • prawo rekomendowania ubiegających się o wpis na Listę kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych / rad dyrektorów PID (Korpus PID) na warunkach ustalonych w Regulaminie Listy.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Polskim Instytucie Dyrektorów proszone są o przesłanie wypełnionej deklaracji uczestnictwa na adres pid@pid.org.pl. Deklaracje rozpatruje Zarząd PID.