Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Mecenasi PID

JAK i PO CO zostać Mecenasem Polskiego Instytutu Dyrektorów?

 

Mecenat nad działalnością Polski Instytut Dyrektorów na warunkach uzgodnionych obopólnie jest dostępny dla spółek, instytucji, stowarzyszeń, izb gospodarczych, kancelarii prawnych, firm doradczych itp.,

Fundacja liczy nie tylko na wsparcie finansowe, także na owocną współpracę merytoryczną na rzecz krzewienia na rynku przejrzystych zasad, wysokich standardów i dobrych praktyk oraz upowszechniania w świecie znajomości osiągnięć rodzimego rynku kapitałowego.

Status Fundatora nadaje Zarząd Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Kontakt: Magda Figat, mfigat@pid.org.pl