Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Polski Instytut Dyrektorów

fld33 -

Od 1 stycznia 2018 roku działalność gospodarcza PID jest zawieszona.
Od 1 stycznia 2018 roku prezesem zarzadu PID dr. Wiesław Rozłucki.
Obecny adres ul. Emilli Plater 53, 00-113 Warszawa