Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Spotkania klubowe


Polski Instytut Dyrektorów zaprasza Mecenasów i Uczestników Fundacji na ekskluzywne spotkania klubowe.

Zaproszenia na SPOTKANIA KLUBOWE kierowane sa do Mecenasów i Uczestników PID, indywidualnych i instytucjonalnych. Zainteresowani udziałem proszeni są o rejestrację obecności (Uczestnik instytucjonalny może zarejestrować 3 osoby) pod adresem pid@pid.org.pl do godz. 12:00 dnia poprzedzającego spotkanie.

 

Gośćmi SPOTKAŃ KLUBOWYCH byli m.in.:


 • Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF, Ireneusz Łazor, prezes TGE S.A., Prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska, członek zarządu NBP, uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym polityki informacyjnej banków centralnych, w dniu 17 marca 2015 r.

 • Ilona Pieczyńska-Czerny, dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej KNF, Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Rynku Kasowego GPW, mec. Agnieszka Modras, kancelaria Sołtysiński Kawecki Szlęzak, dr Jerzy Podlewski, Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Zaproszeni Goście uczestniczyli w spotkaniu poświęconym NOWYM ZASADOM ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH wydanym przez KNF, w dniu 1 września 2014 r.
 • 6 czerwca 2013 r.
  Adam Maciejewski, prezes GPW
 • 15 kwietnia 2013 r.
  Bogusław Kott, prezes Banku Millennium
 • 26 marca 2013 r.
  Ireneusz Łazor, prezes TGE
 • 21 marca 2013 r.
  Marcin Pachucki, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego KNF i Beata Binek, radca prawny, spotkanie nt. stanowiska KNF nt. informacji poufnych wydanego 26 lutego 2013 r.
 • 3 lipca 2012 r.
  dr Mirosław Czekaj, skarbnik m.st. Warszawy
 • 26 czerwca 2012 r.
  Igor Chalupec
  , prezes Icentis
 • 9 maja 2012 r.
  Beata Stelmach, podsekretarz stanu w MSZ
 • 13 grudnia 2011 r.
  Jacek Fotek, prezes BondSpot
 • 25 października 2011
  dr Andrzej Raczko
  , członek zarządu i pełnomocnik NBP ds. eura, b. minister finansów, b. dyrektor w MFW

Zaproszenia kierowane są wyłącznie do Mecenasów Fundacji PID, i Uczestników, instytucjonalnych i indywidualnych. Prosimy  o rejestrację obecności na spotkaniach pod adresem pid@pid.org.pl najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedzającego spotkanie.