Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

fpid@fpid.org.pl

Jak do nas dołączyć

Polski Instytut Dyrektorów, niezależna fundacja pozarządowa o sporym dorobku
i ugruntowanej reputacji, zaprasza do współpracy osoby i instytucje zainteresowane problematyką rynku kapitałowego: